Algemene Voorwaarden


Tenzij anders is overeengekomen is het publiceren van door mij ingesproken teksten pas na betaling toegestaan.


Na opname krijgt de opdrachtgever een factuur. Het factuurbedrag wordt binnen 30 dagen op het door mij opgegeven rekeningnummer overgemaakt. 


Indien de opdrachtgever zich daar niet aan houdt, heb ik het recht de incassokosten plus het wettelijk bepaalde kredietpercentage aan hem/haar door te berekenen en de ingesproken tekst van de zender te laten verwijderen. Eveneens op kosten van de opdrachtgever.


Tegen betaling van de overeengekomen tarieven heeft de opdrachtgever het recht om ingesproken teksten een jaar te gebruiken. Daarna dient hij of zij contact met mij op te nemen om afspraken te maken over verder gebruik.


Voor een opdracht in behandeling wordt genomen stel ik de opdrachtgever van het betreffende tarief op de hoogte. In dit tarief zijn de kosten van het gebruik van de homestudio inbegrepen. Niet inbegrepen zijn eventuele overige kosten, zoals reiskosten, verblijfskosten, eventueel gebruik/huur van specifiek benodigde apparatuur, studio of andere akoestische ruimte. Deze kosten zullen afzonderlijk en gespecificeerd aan de opdrachtgever in rekening worden gebracht op het moment dat deze kosten verschuldigd zijn.


Het is niet toegestaan eerder door mij ingesproken teksten te gebruiken voor andere producties, er nieuwe commercials/promo's van te maken of voor andere doeleinden te gebruiken dan waar ze oorspronkelijk voor zijn ingesproken.


De opdrachtgever geeft vooraf aan voor welke media en/of zender de tekst gebruikt gaat worden en geeft duidelijk aan of het bijvoorbeeld om een lokale, regionale of landelijke zender gaat. Een lokale zender is een zender die in hooguit twee gemeenten officieel te ontvangen is. Een regionale spot is alles wat daarbuiten valt en binnen een provincie te ontvangen is. Ik spreek van landelijk als het gaat om twee of meer provincies. Ook een opdracht voor internet is landelijk.


Alle teksten worden aangeleverd met daarbij een duidelijke briefing wat betreft doelstelling, lengte van de opname en technische specificaties.


Opdrachtgever geeft een correct factuuradres door, dit mag geen postbusnummer zijn. Alle tarieven zijn exclusief 21% btw.


De opdrachtgever levert de teksten compleet en foutloos aan.


Spreekfouten worden kosteloos verbeterd.Deze website is gemaakt met Jimdo!

Met Jimdo kan iedereen gratis en zonder programmeerkennis een eigen website maken. Kies een design, pas het klik voor klik aan je wensen aan, voeg je inhoud in een paar seconden toe en klaar!
Meld je nu via nl.jimdo.com aan voor een gratis website.